ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคา 2559 โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จ.อยุธยา  

ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ

ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้นำคณะครู นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี ลูกเสือไซเบอร์ และวงดนตรีลูกทุ่ง ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ ได้ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 7 สิ่งหาคม 2559  

วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์ห้องสมุด

วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 19 สิงหาคม  2559 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทางโรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง รัชกาลที่ ๔ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  และกิจกรรมที่จัดขึ้น มีหลากหลายรูปแบบและยังบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิลอาเซียน ฯลฯ และยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ีอีกมากมาย ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดย ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธี คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า และกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร ภาพกิจกรรม  

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2559   โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้นำคณะละครมาทำการแสดงในเรื่อง  รามเกียติ์ร ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร  

 • ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

  ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

  Sunday, 23 October 2016 15:33
 • ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ

  ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ

  Sunday, 23 October 2016 15:26
 • วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์ห้องสมุด

  วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์ห้องสมุด

  Tuesday, 23 August 2016 00:44
 • วันแม่แห่งชาติ

  วันแม่แห่งชาติ

  Tuesday, 23 August 2016 00:39
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  Monday, 01 August 2016 13:32

นโยบาย สพฐ.

ผู้เยี่ยมชม

13618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
56
171
13142
350
2135
13618

Your IP: 50.16.52.237
2016-12-09 08:53

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย)

06-12-2016 Hits:0 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงครับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  1 ตำแหน่ง  รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั…

03-10-2016 Hits:22 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร   เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ

อ่านต่อ

รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูแนะแนว)

08-05-2016 Hits:300 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ด้วย โรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนวทางการศึกษา      จำนวน  1  อัตรา งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

รับสมัครครูอัตราจ้าง(งบ อบจ.)

26-04-2016 Hits:108 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษร  มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วคราวในต ำแน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (งบประมำณ อบจ.ปทุมธำนี) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

23-10-2016 Hits:127 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคา 2559 โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จ.อยุธยา  

อ่านต่อ

ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ

23-10-2016 Hits:129 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้นำคณะครู นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี ลูกเสือไซเบอร์ และวงดนตรีลูกทุ่ง ร่วมขบวนรณรงค์ให้ผู้สิทธิลงประชามติ ได้ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 7 สิ่งหาคม 2559  

อ่านต่อ

วันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียน สัปดาห์ห้องสมุ…

23-08-2016 Hits:306 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 19 สิงหาคม  2559 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทางโรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง รัชกาลที่ ๔ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  และกิจกรรมที่จัดขึ้น มีหลากหลายรูปแบบและยังบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง Science Show การประกวดชุดรีไซเคิลอาเซียน ฯลฯ และยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ีอีกมากมาย ภาพกิจกรรม

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

23-08-2016 Hits:275 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดย ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธี คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า และกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร ภาพกิจกรรม  

อ่านต่อ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

01-08-2016 Hits:324 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2559   โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้นำคณะละครมาทำการแสดงในเรื่อง  รามเกียติ์ร ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร  

อ่านต่อ

กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา

01-08-2016 Hits:265 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และแห่เทียนจำนำพรรษา .........คณะครู นักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ทำพิธีทางศาสนา อาราธนาศิล ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และตักบาตร .........นำเทียนไปถวายวัด 6 วัด ได้แก่วัดทุธาวาส วัดเจดีย์หอย วัดบ่อเงิน วัดบ่อทอง วัดคูบางหลวง และวัดบัวแก้วเกษร    

อ่านต่อ

วันสุนทรภู่

01-08-2016 Hits:245 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมี ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียบัวแก้วเกษร กล่าวเปิดงาน มีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ มากมาย ร่วมถึงการมอบรางวัลการประกวดตัวละครในวรรณคดีไทยด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร    

อ่านต่อ

อบรมวันต่อต้านยาเสพติด

01-08-2016 Hits:140 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพิษภัยร้ายของยาเสพติด ให้กับนักเรียน บุคลากรครู และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วในการนำนักเรียนเข้ารับการตรวจปัจสาวะเพื่อหาสารเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร    

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู

17-06-2016 Hits:250 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกพระคุณของคุณครูในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธี และได้มีการมอบทุนนักเรียน นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสูง   ภาพกิจกรรม

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ครูดีครูเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:92 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

รางวัลนักเรียน

รางวัลนักกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำ…

17-06-2016 Hits:34 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

ฟุตซอล เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการคารวานเสริมสร้างเด็ก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น 16 ปี มีนักกีฬาทังหมด 16 ทีม  

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

หน่วยงาน