2559 12 28 สอบ Pre O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2559 12 28 สอบ Pre O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 งานวิชาการ ได้จัดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง ณ หอประชุมมังคลอุบล โรงเรียนบัวแก้วเกษร

2559 12 28 มอบของขวัญวันคริสต์มาส

2559 12 28 มอบของขวัญวันคริสต์มาส

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมให้ตัวแทนเล่าประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และได้เชิญ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร มอบของขวัญให้กับตัวแทนของห้องทุกห้อง ณ โดมเอนกประสงค์

2559 12 22 ประเมินติดตามภายใน

2559 12 22 ประเมินติดตามภายใน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คณะกรรรมการ ก.ต.ป.น. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้นิเทศติดตามการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของโรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยมี ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู ตอนรับและรับการประเมิน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

2559 12 18 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

2559 12 18 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา____ ....สมทบทุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน วันที 18 ธันวาคม 2559 ....จัดโดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง-ครูและศิษย์บัวแก้วเกษร ณ หอประชุมมังคลอุบล โรงเรียนบัวแก้วเกษร ...... ......ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการดำเนินงาน ท่านแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ บริจาคเงินทำบุญในผ้าป่าครั้งนี้...

2559 12 06 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ปี 2559

2559 12 06 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ปี 2559

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษรขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมงานทักษะวิชาการ ศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2559 โดย ดร.จรุญ  จารุสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่รับรางวัล ตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้  

 • 2559 12 28 สอบ Pre O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  2559 12 28 สอบ Pre O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • 2559 12 28 มอบของขวัญวันคริสต์มาส

  2559 12 28 มอบของขวัญวันคริสต์มาส

 • 2559 12 22 ประเมินติดตามภายใน

  2559 12 22 ประเมินติดตามภายใน

 • 2559 12 18 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  2559 12 18 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

 • 2559 12 06 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ปี 2559

  2559 12 06 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ปี 2559

นโยบาย สพฐ.

ผู้เยี่ยมชม

16731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
128
208
15778
1866
1597
16731

Your IP: 54.159.238.28
2017-01-17 19:49

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย)

06-12-2016 Hits:18 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงครับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  1 ตำแหน่ง  รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั…

03-10-2016 Hits:34 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร   เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ

อ่านต่อ

รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูแนะแนว)

08-05-2016 Hits:398 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ด้วย โรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนวทางการศึกษา      จำนวน  1  อัตรา งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

รับสมัครครูอัตราจ้าง(งบ อบจ.)

26-04-2016 Hits:118 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษร  มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วคราวในต ำแน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (งบประมำณ อบจ.ปทุมธำนี) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

2559 12 28 สอบ Pre O-net ระดับชั้นมัธยมศ…

01-01-2017 Hits:91 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 งานวิชาการ ได้จัดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง ณ หอประชุมมังคลอุบล โรงเรียนบัวแก้วเกษร

อ่านต่อ

2559 12 28 มอบของขวัญวันคริสต์มาส

01-01-2017 Hits:83 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีกิจกรรมให้ตัวแทนเล่าประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และได้เชิญ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร มอบของขวัญให้กับตัวแทนของห้องทุกห้อง ณ โดมเอนกประสงค์

อ่านต่อ

2559 12 22 ประเมินติดตามภายใน

01-01-2017 Hits:78 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คณะกรรรมการ ก.ต.ป.น. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้นิเทศติดตามการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของโรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยมี ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู ตอนรับและรับการประเมิน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

อ่านต่อ

2559 12 18 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

01-01-2017 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา____ ....สมทบทุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน วันที 18 ธันวาคม 2559 ....จัดโดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง-ครูและศิษย์บัวแก้วเกษร ณ หอประชุมมังคลอุบล โรงเรียนบัวแก้วเกษร ...... ......ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการดำเนินงาน ท่านแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ บริจาคเงินทำบุญในผ้าป่าครั้งนี้ .....และในงานยังมี โรงทานจาก ...........ศิษย์เก่าบัวแก้ว รุ่น 15 ก๊วยเตี๋ยว ไอศครีม น้ำแข็งใส ...........บริษัทซีพีแรม ข้าวผัดกระเพาะ 30...

อ่านต่อ

2559 12 06 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ปี…

01-01-2017 Hits:84 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบัวแก้วเกษรขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมงานทักษะวิชาการ ศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2559 โดย ดร.จรุญ  จารุสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่รับรางวัล ตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้  

อ่านต่อ

2559 11 28 ติวภาษาอังกฤษ

01-01-2017 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดติวภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  มีเกมส์ และแจกของรางวัลมากมาย นักเรียนให้ความสนใจ และสนุกสนานอย่างมาก  

อ่านต่อ

2559 11 27 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2…

01-01-2017 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 .. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ....... ทางคณะครู ได้พูดคุย ทำความเข้าใจ และแนวทางระบบช่วยเหลือนักเรียน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น .......ทางโรงเรียนบัวแก้วเกษร ขอขอบพระคุณทางท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการประชุม ในครั้งนี้

อ่านต่อ

2559 11 25 วันวชิราวุธ

01-01-2017 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย .....และด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนบัวแก้วเกษร จึงได้จัดงาน เพื่อรำลึกถึงวันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบต่อไป

อ่านต่อ

2559 11 18 ประเมินเพื่อรับรางวัลเกียรติค…

01-01-2017 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้รองรับการประเมิน "เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับคำชื่อชมจากคณะกรรมการ ในเรื่องความสามารถของนักเรียน ในการต้อนรับ และการตอบคำถามที่ทาง ท่านคณะกรรมการได้ตั้งคำถาม โรงเรียนบัวแก้วเกษร มีความพร้อมและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ครูดีครูเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:110 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

รางวัลนักเรียน

รางวัลนักกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำ…

17-06-2016 Hits:42 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

ฟุตซอล เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการคารวานเสริมสร้างเด็ก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น 16 ปี มีนักกีฬาทังหมด 16 ทีม  

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

หน่วยงาน