personnel 01

unnamed

เข้าสู่ระบบ

สารสนเทศโรงเรียน

ita2563

p1

ผู้เยี่ยมชม

538826
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
276
1579
534924
117
8176
538826

Your IP: 35.172.164.32
2023-06-01 06:29

"คนรุ่นใหม่ ฉลาดคิด ฉลาดทำ ร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน ไม่เล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ"

พวกเราชาวบัวแก้วเกษร ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังการพนันในช่วงฤดูกาลบอลโลก"คนรุ่นใหม่ ฉลาดคิด ฉลาดทำ ร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน ไม่เล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ"

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงของนักเรียน

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงของนักเรียน

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง" ของนักเรียน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้านการขายของนักเรียน ได้ลงมือทำจริง ขายจริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การขายของจริงของนักเรียนโรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยการลงมือปฏิบัติ Active learning ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ พร้อมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต. อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในตลาดธุรกิจการขายของ ...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จนลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะกิจกรรมดังกล่าวล้วนแล้วแต่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษา และท่านผู้อำนวยการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวปฏบัติในการดูแลลูกๆบัวแก้วเกษรทุกคน...

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้เข้ารับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA โดยท่านผอ.สุชาติ กรดงาม , รองฯพยุง เพชรงามฮันนี่ , รองฯศิวพร ลอยนภา และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบัวัวแก้วเกษร  ภาพกิจกรรม

2563 08 28 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2563 08 28 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่  28 สิงหาคม  2563  โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน   ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาไทย

22-02-2022 Hits:0 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ตามประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร ลงวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีการดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น  บัดนี้ การดำเนินสรรหาและคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบัวแก้วเกษร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ นายอนุวัต...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง - ค…

11-12-2022 Hits:0 ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร

ด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร ได้หมดวาระลง ตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร หมวด ๓ (ข้อ ๑๔) ว่าด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ปกครอง และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมได้หลังหมดวาระฯ  รายละเอียดเอกสารดังแนบท้ายนี้

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป…

26-09-2022 Hits:0 ประกาศ Super User - avatar Super User

ด้วยโรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน…

13-05-2022 Hits:0 ประกาศ Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษรเกษรได้จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง วิชาคณิตศาสตร์   บัดนี้ได้ผู้คัดเลือกแล้วดังเอกสารแนบ

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

เอกสารเผยแพร่ผลงานของ นายณัฐพล ชื่นจิตร …

13-12-2021 Hits:0 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

เอกสารเผยแพร่ผลงานของ นายณัฐพล ชื่นจิตร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบัวแก้วเกษร - เอกสารประกอบการเรียนสถิติ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 - Powerpoint ประกอบการสอนเรื่อง สถิติ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

Read more

เว็บไซต์วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย

26-10-2021 Hits:0 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

เว็บไซต์วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย  ผู้เผยแพร่ นางธนารักษ์  มากรุ่ง  ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนบัวแก้วเกษร เว็บไซต์วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย

Read more

เว็ปไซต์วิธีสังเกตคำบาลีและคำสันสกฤต

26-10-2021 Hits:0 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

เว็ปไซต์วิธีสังเกตคำบาลีและคำสันสกฤต  ผู้เผยแพร่  นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง  ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  เว็บไซต์ครูพรรณี

Read more

ครูดีครูเก่ง

 • 1
 • 2
Prev Next

วันเกียรติยศ ประจำปี 2565

11-12-2022 Hits:0 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

วันเกียรติยศ ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้ดำเนินจัดโครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องใน “วันเกียรติยศ” ประจำปีขึ้น ณ หอประชุมจงกลพรหมจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:3105 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

Read more

รางวัลนักเรียน

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิท…

11-12-2022 Hits:0 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆบัวแก้วเกษร นายรพีภัทร พุ่มแก้ว และนายศิโรตม์ สอนสืบ ที่ได้รับรางวัลที่ 4 จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 44 โรงเรียนด้วยกัน ในการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

หน่วยงาน