personnel 01

unnamed

สารสนเทศโรงเรียน

ita2563

p1

ผู้เยี่ยมชม

410471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
409
2172
404911
7161
7885
410471

Your IP: 3.239.129.91
2022-05-18 09:24

ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาไทย

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 0

ตามประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร ลงวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ได้มีการดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น  บัดนี้ การดำเนินสรรหาและคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบัวแก้วเกษร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายอนุวัต เอียดเกลี้ยง

ลำดับที่ ๒ นางสาวอัญชิษฐา เกิดไก่แก้ว

ลำดับที่ ๓ นายวรเมธ รอดย้อย

ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น. และถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาแทน

Q&A โรงเรียนบัวแก้วเกษร

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 200

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 และ 4 รอบจัดสรรที่เรียน (หลังวันมอบตัว)

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 212

ร้องเรียน ร้องทุกข์

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 148

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 265

picrs5gdxyfaขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมามอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก