personnel 01

unnamed

สารสนเทศโรงเรียน

ita2563

p1

ผู้เยี่ยมชม

502061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
343
1732
498264
3391
10706
502061

Your IP: 3.214.216.26
2023-02-09 02:36

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาไทย

ตามประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร ลงวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ได้มีการดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น  บัดนี้ การดำเนินสรรหาและคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบัวแก้วเกษร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายอนุวัต เอียดเกลี้ยง

ลำดับที่ ๒ นางสาวอัญชิษฐา เกิดไก่แก้ว

ลำดับที่ ๓ นายวรเมธ รอดย้อย

ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น. และถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาแทน