personnel 01

unnamed

สารสนเทศโรงเรียน

ita2563

p1

ผู้เยี่ยมชม

370529
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
355
1189
367925
4419
10568
370529

Your IP: 18.207.161.67
2022-01-21 00:53

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 271

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ตั้งแต่ 20-25 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 800

ด้วยโรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ  ตั้งแต่วันที่  1-10 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดแนบท้าย

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 967

ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร   เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        อาศัยอานาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ

TPL_COM_CONTENT_READ_MOREการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย)

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 915

โรงเรียนบัวแก้วเกษรมีความประสงครับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  1 ตำแหน่ง  รายละเอียดดังแนบ

รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูแนะแนว)

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 4885

ด้วย โรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนวทางการศึกษา      จำนวน  1  อัตรา งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้