personnel 01

unnamed

เข้าสู่ระบบ

สารสนเทศโรงเรียน

ita2563

p1

ผู้เยี่ยมชม

538798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
276
1551
534924
89
8176
538798

Your IP: 35.172.164.32
2023-06-01 05:47

"คนรุ่นใหม่ ฉลาดคิด ฉลาดทำ ร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน ไม่เล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ"

พวกเราชาวบัวแก้วเกษร ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังการพนันในช่วงฤดูกาลบอลโลก"คนรุ่นใหม่ ฉลาดคิด ฉลาดทำ ร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน ไม่เล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ"

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงของนักเรียน

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงของนักเรียน

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง" ของนักเรียน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้านการขายของนักเรียน ได้ลงมือทำจริง ขายจริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การขายของจริงของนักเรียนโรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยการลงมือปฏิบัติ Active learning ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ พร้อมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต. อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในตลาดธุรกิจการขายของ ...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบัวแก้วเกษร ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จนลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะกิจกรรมดังกล่าวล้วนแล้วแต่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษา และท่านผู้อำนวยการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวปฏบัติในการดูแลลูกๆบัวแก้วเกษรทุกคน...

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้เข้ารับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA โดยท่านผอ.สุชาติ กรดงาม , รองฯพยุง เพชรงามฮันนี่ , รองฯศิวพร ลอยนภา และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบัวัวแก้วเกษร  ภาพกิจกรรม

2563 08 28 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2563 08 28 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่  28 สิงหาคม  2563  โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน   ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาไทย

22-02-2022 Hits:0 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ตามประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร ลงวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีการดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น  บัดนี้ การดำเนินสรรหาและคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบัวแก้วเกษร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ นายอนุวัต...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกาศการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง - ค…

11-12-2022 Hits:0 ประกาศ Super User - avatar Super User

ประกาศการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร

ด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร ได้หมดวาระลง ตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร หมวด ๓ (ข้อ ๑๔) ว่าด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง - ครูและศิษย์เก่าบัวแก้วเกษร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ปกครอง และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมได้หลังหมดวาระฯ  รายละเอียดเอกสารดังแนบท้ายนี้

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป…

26-09-2022 Hits:0 ประกาศ Super User - avatar Super User

ด้วยโรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังแนบ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน…

13-05-2022 Hits:0 ประกาศ Super User - avatar Super User

โรงเรียนบัวแก้วเกษรเกษรได้จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง วิชาคณิตศาสตร์   บัดนี้ได้ผู้คัดเลือกแล้วดังเอกสารแนบ

Read more
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

เอกสารเผยแพร่ผลงานของ นายณัฐพล ชื่นจิตร …

13-12-2021 Hits:0 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

เอกสารเผยแพร่ผลงานของ นายณัฐพล ชื่นจิตร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบัวแก้วเกษร - เอกสารประกอบการเรียนสถิติ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 - Powerpoint ประกอบการสอนเรื่อง สถิติ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

Read more

เว็บไซต์วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย

26-10-2021 Hits:0 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

เว็บไซต์วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย  ผู้เผยแพร่ นางธนารักษ์  มากรุ่ง  ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนบัวแก้วเกษร เว็บไซต์วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย

Read more

เว็ปไซต์วิธีสังเกตคำบาลีและคำสันสกฤต

26-10-2021 Hits:0 เผยแพร่ผลงานวิชาการ Super User - avatar Super User

เว็ปไซต์วิธีสังเกตคำบาลีและคำสันสกฤต  ผู้เผยแพร่  นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง  ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบัวแก้วเกษร  เว็บไซต์ครูพรรณี

Read more

ครูดีครูเก่ง

 • 1
 • 2
Prev Next

วันเกียรติยศ ประจำปี 2565

11-12-2022 Hits:0 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

วันเกียรติยศ ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้ดำเนินจัดโครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องใน “วันเกียรติยศ” ประจำปีขึ้น ณ หอประชุมจงกลพรหมจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเมือง จังหวัดปทุมธานี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:3105 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

Read more

รางวัลนักเรียน

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิท…

11-12-2022 Hits:0 รางวัลนักเรียน Super User - avatar Super User

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆบัวแก้วเกษร นายรพีภัทร พุ่มแก้ว และนายศิโรตม์ สอนสืบ ที่ได้รับรางวัลที่ 4 จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 44 โรงเรียนด้วยกัน ในการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

หน่วยงาน